Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co to jest urządzenie odbiorcze EMI a czym jest architektura aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma czy też odbiornik EMI) jest jednym spośród w najwyższym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) czy też w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania a rozwiązywania problemów EMI, które cyklicznie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za sprawą kompleks projektowy wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności zanim wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby odkryć promieniowane i przewodzone emisje generowane za sprawą akcesoria elektroniczny, odbiorniki EMI bądź analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami a przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe i analizatory widma, podobnie jak oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, w samej rzeczy podczas gdy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej zaś częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane dzięki odbiornik EMI albo analizator widma.

Co to jest badanie EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl ewentualnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest generalnie podzielone na dubel rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za pośrednictwem aparat elektroniczne, które mogą powodować zakłócenia bądź awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo artyzm sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przydzielenie i ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają ranga na proces tryb EMC. Badania EMC mogą stwarzać pozory następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, gdy te emitowane dzięki linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu względnie innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, który jest także przewodzony, kiedy zaś emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego wskazane jest wykonywać testy EMI?

Istnieje dużo czynników, które powodują, że badania EMI są odkładane na dosyć tego projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna tarapaty w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją jednakże wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl oraz personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC natomiast że jeśliby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, aż do którego jest podłączony, dodatkowo przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, dlatego że zasilacze służą właściwie w charakterze „posłaniec” niż pierwocina problemów EMC.

Pozostaje coraz idea kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest wysoce http://www.wlazly.pl z większym natężeniem kosztowne niż robienie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest wielce niższy niż koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im przedtem wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.